UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Aida Kahriman, BA Zdravstvene njege i terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Evaluacija zdravstvene njege pacijenata oboljelih od dijabetesa na nivou Primarne zdravstvene zaštite“

dana 26. 09. 2016. godine, u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.