UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Valentina Šćekić, dipl.med.sestra, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Informisanost pacijenata Kliničkog centra Crna Gora (pri prijemu na hospitalizaciju) o dobrovoljnoj donaciji organa“

dana 26. 09. 2016. godine, u 14.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.