UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Alma Mujačić, dipl.med.sestra, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Odnos ekspozicije nasilju i distresa na radnom mjestu
zdravstvenih radnika“

dana 26. 09. 2016. godine, u 13.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.