UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Ognjen Pervan, dipl.med.tehničar, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Preoperativne pripreme i postoperativna njega pacijenata sa totalnom endoprotezom kuka“

dana 26. 09. 2016. godine, u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.