UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Ajsela Mujičić, BA Fizikalne terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Uticaj fizikalne terapije na degenerativna oboljenja“

dana 26. 09. 2016. godine, u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.