UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Mahir Selmanović, diplomirani fizioterapeut, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Uticaj terapijskog vježbanja na funkcionalnu sposobnost osoba
treće životne dobi“

dana 26. 09. 2016. godine, u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.