UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                 

U SARAJEVU

VAŽI  ZA   VANREDI  STUDIJ – DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA       KINEZIOLOGIJA

U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

II TERMIN:  02.10.2018.u 09.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.

 

27.09.2018.                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA