UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                 

U SARAJEVU

VAŽI  ZA   VANREDI  STUDIJ – DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        SPECIJALNA KINEZITERAPIJA

U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

II TERMIN: 04.10.2018.u 08.30 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.

 

11.09.2018.                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA