UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                  

U SARAJEVU

VAŽI ZA REDOVNI STUDIJ !!!

OVJERA II, IV, VI, VIII SEMESTRA, TE UPIS U   III, V i VII SEMESTAR

OBNOVA I, III, V i VII SEMESTRA

DATUMSEMESTARVRIJEMEVRIJEMEVRIJEMEVRIJEME

VRIJEME

UPIS OBNOVA09.00 sati10.00 sati11.00 sati12.00 sati

13.00 sati

26.09.

2016.

III

seme star

I i III

semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Zdravlje i ekologija

Zdravstvena njega i terapija

27.09.

2016.

V

seme

star

V semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Zdravlje i ekologija

Zdravstvena njega i terapija

28.09.

2016.

VII

seme

star

VII semestar

Fizikalna terapija

Laboratorijske tehnologije

Radiološke tehnologije

Zdravlje i ekologija

Zdravstvena njega i terapija

MJESTO UPISA: HIRURŠKI AMFITEATAR