REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA „KOMPJUTERIZIRANA TOMOGRAFIJA“  ODRŽANOG 19.09. 2018. GODINE NA KLINICI ZA RADIOLOGIJU

 

  1. ŠABANOVIĆ ALDINA SEDAM(7)
  2. MUSIĆ SUMEJA SEDAM(7)

 

NASTAVNIK:

 PROF.DR.SANDRA VEGAR – ZUBOVIĆ