Rezultati – Osnovi mukrobiologije

////Rezultati – Osnovi mukrobiologije

Rezultati – Osnovi mukrobiologije

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

REZULTATI II SEPTEMBARSKOG POPRAVNOG ISPITA (17.09.2018) IZ PREDMETA OSNOVE MIKROBIOLOGIJE

VANREDNI STUDIJ LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE

IME I PREZIME SUDENTA  BR.INDEKSA  SEMINARSKI RAD 7-12 PRAKTIČNI DIO  14-28  TEORETSKI DIO  33-60  UKUPNO BODOVA/KONAČNA OCJENA
Almina Tahirović 309/16-L 9 18 43 70 7 (D)
Adnan Vračo 292/16-L 11 16 45 72 7 (D)
Lejla Džanko 279/16-L 10 18 36 64 6 (E)
Merima Bečirović 305/16-L 10 17 53 80 8 (C)
Emina Bilkić 220/14-L 7 9 45 72 7 (D)
Dženana Hadžić 186/14-L 7 14 51 72 7 (D)
Josipa Majdandžić 175/13-L 7 22 48 77  8 (C)

 

VANREDNI STUDIJ SANITARNO INŽINJERSTVO; ZDRAVLJE I EKOLOGIJA

IME I PREZIME SUDENTA BR.INDEKSA SEMINARSKI RAD 7-12 PRAKTIČNI DIO  14-28 TEORETSKI DIO  33-60 UKUPNO BODOVA/KONAČNA OCJENA
Armina Bećirbašić 230/16-S 12 14 39 65 7 (D)
Emina Aljević 202/15-S 10 14 47 71 7 (D)
Berin Katica 201/15-S 7 14 34 55 6 (E)

 

 

VANREDNI STUDIJ ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA

IME I PREZIME SUDENTA BR.INDEKSA SEMINARSKI RAD 7-12 PRAKTIČNI DIO  14-28 TEORETSKI DIO  33-60 UKUPNO BODOVA/KONAČNA OCJENA
Ilma Poturković 470/16-O 8 14 35 57 6 (E)
Emina Horman 474/16-O 7 16 33 56 6 (E)
Emina Fazlić 441/16-O 8 21 40 69 7 (D)
Alisa Sitnić 415/15-O 10 22 37 69 7 (D)
Muharem Paljanin 448/16-O 9 18 50 77 8 (C)
Aida Srnja 462/16-O 8 14 45 67 7 (D)
Merjem Kuduzović 477/16-O 10 14 49 73 7 (D)
Ibrahim Halimić 426/15-O 9 14 43 66  7(D)
Adna Spahović 455/16-O 10 16 41 67 7 (D)
Benjamin Tihić 456/16-O 10 18 51 79 8 (C)
Semir Mašić 476/16-O 10 19 44 73 7 (D)

 

Ocjena se daje na osnovu sljedećeg bodovanja:  100-95 ocjena 10 (A);  94,9-85 – ocjena 9 (B); 84,9 – 75 ocjena 8 (C); 74,9 – 65 ocjena 7 (D); 64,9 – 55  ocjena 6 (E); <54,9 ocjena 5 (F, FX).

UPIS OCJENE: PETAK 21.09.2018. U 12.00 U PROSTORIJAMA OJ KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA

 

 

Predmetni nastavnik: Prof.dr.sci.med. Amela Dedeić-Ljubović

 

 

2018-09-21T11:31:38+00:0021. sep, 2018.|Categories: Rezultati ispita (1. ciklus)|