UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

REZULTATI II SEPTEMBARSKOG POPRAVNOG ISPITA (17.09.2018) IZ PREDMETA OSNOVE MIKROBIOLOGIJE

VANREDNI STUDIJ LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE

IME I PREZIME SUDENTA BR.INDEKSA SEMINARSKI RAD 7-12PRAKTIČNI DIO  14-28 TEORETSKI DIO  33-60 UKUPNO BODOVA/KONAČNA OCJENA
Almina Tahirović309/16-L9184370 7 (D)
Adnan Vračo292/16-L11164572 7 (D)
Lejla Džanko279/16-L10183664 6 (E)
Merima Bečirović305/16-L10175380 8 (C)
Emina Bilkić220/14-L794572 7 (D)
Dženana Hadžić186/14-L7145172 7 (D)
Josipa Majdandžić175/13-L7224877  8 (C)

 

VANREDNI STUDIJ SANITARNO INŽINJERSTVO; ZDRAVLJE I EKOLOGIJA

IME I PREZIME SUDENTABR.INDEKSASEMINARSKI RAD 7-12PRAKTIČNI DIO  14-28TEORETSKI DIO  33-60UKUPNO BODOVA/KONAČNA OCJENA
Armina Bećirbašić230/16-S12143965 7 (D)
Emina Aljević202/15-S10144771 7 (D)
Berin Katica201/15-S7143455 6 (E)

 

 

VANREDNI STUDIJ ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA

IME I PREZIME SUDENTABR.INDEKSASEMINARSKI RAD 7-12PRAKTIČNI DIO  14-28TEORETSKI DIO  33-60UKUPNO BODOVA/KONAČNA OCJENA
Ilma Poturković470/16-O8143557 6 (E)
Emina Horman474/16-O7163356 6 (E)
Emina Fazlić441/16-O8214069 7 (D)
Alisa Sitnić415/15-O10223769 7 (D)
Muharem Paljanin448/16-O9185077 8 (C)
Aida Srnja462/16-O8144567 7 (D)
Merjem Kuduzović477/16-O10144973 7 (D)
Ibrahim Halimić426/15-O9144366  7(D)
Adna Spahović455/16-O10164167 7 (D)
Benjamin Tihić456/16-O10185179 8 (C)
Semir Mašić476/16-O10194473 7 (D)

 

Ocjena se daje na osnovu sljedećeg bodovanja:  100-95 ocjena 10 (A);  94,9-85 – ocjena 9 (B); 84,9 – 75 ocjena 8 (C); 74,9 – 65 ocjena 7 (D); 64,9 – 55  ocjena 6 (E); <54,9 ocjena 5 (F, FX).

UPIS OCJENE: PETAK 21.09.2018. U 12.00 U PROSTORIJAMA OJ KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA

 

 

Predmetni nastavnik: Prof.dr.sci.med. Amela Dedeić-Ljubović