UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Vera Popović, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Gojaznost kao riziko faktor za nastanak kardiovaskularnih bolesti“

dana 21. 06. 2016. godine, u 13.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.