UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                 

U SARAJEVU

VAŽI  ZA  VANREDI  STUDIJ – DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        BIOHEMIJA 

U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:25.09.2018.u 09.00 sati  

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA PMF-u (IX sprat, visoka zgrada).

 

17.09.2018.                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA