UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Mirela Trubljanin, BA Zdravlja i ekologije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Prehrambene navike i stepen fizičke aktivnosti djece u urbanoj i
ruralnoj sredini“

u 21. 09. 2016. godine, u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.