UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                 

U SARAJEVU

 

VAŽI  ZA  VANREDNI i REDOVNI STUDIJ – DOBOLONJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        SOCIJALNA MEDICINA

U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:17.09.2018.u 12.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.

 

10.09.2018.                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA