UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                 

U SARAJEVU

VAŽI  ZA  REDOVNI i VANREDNI STUDIJ – DOBOLONJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        ONKOLOGIJA

U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:17.09.2018.u 15.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.

11.09.2018.                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA