UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                 

U SARAJEVU

 

VAŽI  ZA  REDOVNI i VANREDNI STUDIJ – DOBOLONJA

 O B A V J E Š T E NJ E 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        URGENTNA MEDICINA

U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

 

I TERMIN:18.09.2018.u 14.30 sati

 

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA UROLOŠKOJ KLINICI KCUS.

 

11.09.2018.                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA