UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                 

U SARAJEVU

 

VAŽI  ZA   VANREDI  STUDIJ – DOBOLONJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        OPĆA KINEZITERAPIJA

 

U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:19.09.2018.u 08.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.

 

11.09.2018.                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA