UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                 

U SARAJEVU

VAŽI  ZA  VANREDI  STUDIJ – DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        KLINIČKA HEMIJA I

U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:28.09.2018.u 17.00 sati  

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.

11.09.2018.                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                 

U SARAJEVU

VAŽI  ZA  VANREDI  STUDIJ – DOBOLONJA 

O B A V J E Š T E NJ E

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        KLINIČKA HEMIJA II

U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:28.09.2018.u 17.00 sati  

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.

13.09.2018.                                                                             STUDENTSKA SLUŽBA