UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                 

U SARAJEVU

VAŽI  ZA  VANREDI  STUDIJ – DOBOLONJA 

O B A V J E Š T E NJ E

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        KINEZIOLOGIJA

U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:20.09.2018.u 09.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.

13.09.2018.                                                                             STUDENTSKA SLUŽBA