UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                 

U SARAJEVU

VAŽI  ZA REDOVNI STUDIJ – DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        TEHNIKE SNIMANJA

 

U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:24.09.2018.u 14.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA KLINICI ZA RADIOLOGIJU.

 

11.09.2018.                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA