UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                 

U SARAJEVU

 

VAŽI  ZA  VANREDNI i REDOVNI STUDIJ – DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

 

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA        OKUPACIONA TERAPIJA

                                                          FIZIKALNA TERAPIJA

U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU,ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:19.09.2018.u 09.00 sati

II TERMIN. 03.10.2018. u 09.00 sati

 

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA FZS.

 

10.09.2018.                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA