Rezultati ispita iz predmeta OPŠTA, ANORGANSKA I ORGANSKA HEMIJA, koji je održan, 06.09.2018.god. – VANREDNI STUDIJSANITARNO INŽINJERSTVO

red

br

PREZIMEIMEINDEKSi TEST

14/24

STEH

11/20

ZAVRŠNI

(ORG)

14/24

1.AljevićEmina202/15-S160
2.BećirbašićArmina230/16-S13
3.ĆosićAjdin131/14-S000
4.DrpljaninIdriz231/16-S1049
5.GodinjakKerim234/16-S511
6.KahrimanAlmedina219/16-S1411
7.KarupHaris211/16-S3,536,5
8.MerdićAmir190/15-S002,5
9.MusićBerina206/16-S12
10.MuslićKenan198/15-S11,5
11.PustahijaAmar221/16-S01,5
12.ŠabićNidal7

LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE

red

br

PREZIMEIMEINDEKSi TEST

14/24

STEH

11/20

zAVRŠNI

(ORG)

14/24

1.BabalukLamija276/16-L115
2.DizdarevićErmina238/15-L11
3.DžankoLejla279/16-L906,5
4.DžekoAjla281/16-L00
5.HodžićMedina243/15-L105
6.KaramovićSelma245/15-L000
7.MerajićAldina277/16-L100
8.ObućinaFaris282/16-L602,5
9.OsmanbegovićAmra267/15-L11
10.OsmanovićAmina278/16-L211
11.RizvoDalila275/16-L000
12.SmajićIlhana296/16-L01
13.StuparAjla244/15-L12
14.TahirovićAlmina309/16-L2118,5

Uvid u radove: četvrtak, 13.09.2018.god. od 11:00 do 12:00 na PMF-u (kabinet 330/III).

Sarajevo, 12.09.2018.god.

Prof. dr. Nevzeta Ljubijankić