Rezultati „Opći principi zdravstvene njege“, 06.09.2018

////Rezultati „Opći principi zdravstvene njege“, 06.09.2018

Rezultati „Opći principi zdravstvene njege“, 06.09.2018

III semestar, Zdravstvena njega,  vanredni

1.     Bečar Ilma Pet (5)
2.     Beganović Vedad Sedam (7)
3.     Bukvić Aida Pet (5)
4.     Čeljo Alma Osam (8)
5.     Džafić Elvir Sedam (7)
6.     Fazlić Emina Pet (5)
7.     Halimić Ibrahim Sedam (7)
8.     Horman Emina Pet (5)
9.     Klino Inda Šest (6)
10.  Kuduzović Merjem Šest (6)
11.  Mašić Semir Pet (5)
12.  Pajović Sanja Šest (6)
13.  Paljanin Muharem Sedam (7)
14.  Plojović Leila Sedam (7)
15.  Poturković Ilma Šest (6)
16.  Rizvo Ajla Pet (5)
17.  Spahović Adna Sedam (7)
18.  Srnja Aida Sedam (7)
19.  Tojaga Rijad Šest (6)
20.  Zaimović Nadira Sedam (7)

Sarajevo, 10.9.2018.godine

Doc. dr. Jasmina Mahmutović

Indekse za upis ocjena predati Ass. Ameli Salihović do 12.09.2018. godine!