UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Merhunisa Hajdarović, BA Laboratorijskih tehnologija, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Praćenje pre-analitičkih grešaka u biohemijskom laboratoriju JU KB „dr. Safet Mujić“Mostar uz pomoć laboratorijskog informacionog sistema“

dana 20. 09. 2016. godine u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.