UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Selvedin Đozić dipl.ing.lab.teh, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Kvantitativno određivanje proteina kod pacijenata oboljelih od hronične insuficijencije bubrega na analizatoru Dimension XPanda“

dana 19. 09. 2016. godine u 13.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.