Zahtjev sadrži:

  • Zahtjev za ocjenu i odbranu Završnog rada (koju možete preuzeti  OVDJE)
  • Pismenu saglasnost mentora da rad ispunjava kriterije navedene u obrazloženju teme (koju možete preuzeti OVDJE)
  • Tri primjerka rada (neukoričena)
  • CD na kom se nalazi kompletan rad i biografija
  • Potvrda o položenim ispitima i ECTS bodovima kandidata (izdaje Studentska služba)
  • Potvrda o izmirenju obaveza prema Fakultetu (izdaje Studentska služba)

Napominjemo da se Završni rad može predati tek nakon položenih svih ispita i izvršenih svih drugih obaveza predviđenih planom i programom II ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Doc. dr. Arzija Pašalić
Dekanesa