Nastava za II ciklus počinje u ponedjeljak 09.10.2017 god prema sljedećem rasporedu: