UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Danijela Marić, BA Fizikalne terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Kompjuterska dijagnostika posturalnog statusa djece“

dana 21. 09. 2016. godine, u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.