UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Jasmina Avdić, BA Fizikalne terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Fizikalna terapija pacijenata s lumbalnim bolnim sindromom“

dana 21. 09. 2016. godine, u 11.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.