UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Mersija Jelovac, diplomirani fizioterapeut, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Procjena radne sposobnosti osoba sa nespecifičnim lumbalnim bolom“

dana 21. 09. 2016. godine, u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.