UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Nadžida Alihodžić, BA Fizikalne terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Značaj informisanosti osoba s reumatskim bolestima, članova Udruženja
„Snaga“ BiH“

dana 19. 09. 2016. godine, u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.