UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Ivona Puljić, BA Fizikalne terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Primjena fizikalne terapije u programu rehabilitacije osoba sa osteoporozom“

dana 20. 09. 2016. godine, u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.