UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Emir Džananović, BA Fizikalne terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Uticaj fizikalne terapije na jačanje mišića pacijenata s lumbalnim
bolnim sindromom“

dana 20. 09. 2016. godine, u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.