UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Sabina Spahić, BA Fizikalne terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Multipla onesposobljenja osoba učesnika studija o poteškoćama u učenju djece s cerebralnom paralizom, poslije 13 godina“

dana 19. 09. 2016. godine, u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.