U petak, 02.09.2016. godine, na Klinici za dečju habilitaciju i rehabilitaciju, Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, u Novom Sadu, održan je Kurs kontinuirane medicinske edukacije Okupaciona terapija kao deo re/habilitacionog procesa. Kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod rednim brojem A-1-2137/16 kao nacionalni kurs 1. kategorije.

Osim predavača i voditelja radionica iz Novog Sada i Beograda, ispred Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, svoja predavanja su izložile prof. dr Dijana Avdić i prof. dr Emira Švraka.

Sala Klinike za dečju habilitaciju i rehabilitaciju je bila puna. U radu su učestvovali stručnjaci raznih profila (fizijatri, fizioterapeuti, okupacioni terapeuti, ortoped…) koji učestvuju u multidisciplinarnom timu dječije re/habilitacije. Kroz diskusiju poslije predavanja i kroz radionicu o Komunikaciji u okupacionoj terapiji, razmijenjena su profesionalna iskustva. Domaćini su izrazili želju za nastavak saradnje i učešće u organizaciji stručnog seminara u Sarajevu.

novi sad2