Dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, prof. dr Dijana Avdić sa saradnicima je posjetila Medicinski Fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Tom prilikom je na obostrano zadovoljstvo potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između ova dva fakulteta.

Na prijedlog dekanese Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Snežane Brkić ovaj sporazum je potpisan na neodređeno vrijeme i ima za cilj unapređenje saradnje dva fakulteta u pogledu struke, nauke, obrazovanja, istraživačkih i kulturnih odnosa.

Ovaj Sporazum je vrlo značajan za obje strane potpisnice, jer omogućava učešće nastavnika i saradnika u zajedničkim projektima, edukacijama i drugim programima, kao i razmjenu i mobilnost nastavnika i studenata. Sporazumom su posebno definisani kriteriji koji će se uvažavati prilikom planiranja i realizacije zajedničkih projekata između ove dvije visokoškolske ustanove.

novi sad1