VIJEĆE FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Ademira Spahića, mr. zdravstvene njege i terapije, student III ciklusa studija – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: „Zdravstveni i nutritivni status studenata koji žive sa roditeljima u odnosu na studente koji žive u studentskim domovima“ 28.08.2018. godine u učionici br.1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u
Sarajevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 12,00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.