Nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju Univerziteta u Sarajevu sa Univerzitetom Northwestern (2016), uspješno su realizovane dvije ljetne škole.

U toku je realizacija Treće ljetne škola (2018) pod nazivom: „Comparative Pubilc Health: Serbia and Bosnia and Herzegovina- International Development Programme (IPD)“. Prvi dio nastave studenti slušaju na Univerzitetu u Beogradu, dok se druga polovina Ljetne škole provodi na Univerzitetu u Sarajevu. Na Univerzitetu u Sarajevu nastava počinje na Filozofskom fakultetu (Slavenska civilizacija – historija, kultura i politika), te se u periodu od 06. do 14. augusta 2018. godine nastavlja iz oblasti javnog i mentalnog zdravlja, u organizaciji Fakulteta zdravstvenih studija i Medicinskog fakulteta.

Ljetna škola je namjenjena isključivo studentima (16) Northwestern Univerziteta, Evanston, savezna država Illinois, SAD, koji su pod nadzorom Prof.dr Petera Locka, koordinatora za Global Health Studies. Cilj Ljetne škole je upoznavanje sa osnovama sistema zdravstva i zdravstvene politike u bivšoj Jugoslaviji, te upoznavanje sa izazovima javnog zdravstva u post-socijalitičkom i post-konfliktom društvu. Zvanični jezik Ljetne škole je engleski jezik.

Nastavni kadar je odabran saradnjom učesnika Projekta Univerziteta u Sarajevu i Program koordinatora Northwester Univerziteta. Ispred Fakulteta zdravstvenih studija za oblasti javnog zdravstva predavači su: Prof. dr. Aida Pilav, Prof.dr. Aida Ramić i Doc. dr. Jasmina Mahmutović, dok je za oblast mentalnog zdravlja predavač Doc.dr.Nermana Mehić Basara, direktorica JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

Vise informacija o Ljetnoj školi možete pročitati na sljedećim linkovima:
http://www.ipd.northwestern.edu/study-abroad/explore/europe/public-health-serbia-bosnia-herzegovina.html

http://www.unsa.ba/index.php/doga%C4%91aji/ljetna-skola-2018-komparativno-javno-zdravstvo-srbija-i-bosna-i-hercegovina-univerzitet