U okviru Erasmus+ sporazuma između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji, doc. dr. Vedran Đido je učestvovao u Staff Week Mobility programu na tematiku implementacije internacionaliazcije, te implementacije mobilnosti kroz međunarodne programe pod nazivom „MAKE IT GLOBAL“. Erasmus+ Staff Week mobilnost je održana na Univerzitetu u Bolonji od 14.-18. maja 2018. godine.