Obavještavamo zainteresovane da će 2. studentski kongres Okolišnog zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem biti održan 5. – 6. juna 2018. godine (Svjetski dan zaštite okoliša) u prostorijama Medicinskog fakulteta, Rijeka, Republika Hrvatska.

Sve dodatne informacije možete posjetiti web stranicu Kongresa http://okolisno-zdravlje.uniri.hr/