U četvrtak, 05.07.2018.godine je Fakultet zdravstvenih studija posjetila gđa. Zlatana Midžić, predavač engleskog jezika na Fakultetu zdravstvenih i socijalnih studija u Češkim Budéjovicama, Univerzitet Južne Česke.

U cilju uspostavljanja saradnje između naših Fakulteta, gđa. Midžić je predstavila studijske programe koji se izučavaju na Faculty of Health and Social Sciences, te su razmatrane mogućnosti potpisivanja ugovora i moguće saradnje. Sastanku su prisustvovali: Prof.dr. Fatima Jusupović, dekanesa, Prof.dr. Dijana Avdić, prodekanesa za III ciklus studija i nauku i Doc.dr. Jasmina Mahmutović, rukovodilac Ureda za međunarodnu saradnju Fakulteta. Na sastanku su dogovoreni dalji koraci u cilju uspostavljanja konkretne saradnje.