Kongres „Hrana-Ishrana-Zdravlje“ je studenski kongres sa međunarodnim učešćem koji se treću godinu za redom organizuje na nivou Univerziteta u Sarajevu u organizaciji fakulteta iz grupacije medicinskih, biotehničkih i humanističkih nauka UNSA i studentskih asocijacija.

Fakultet zdravstvenih studija i ove godine kao i prethodne dvije jedan je organizatora ove značajne naučne manifestacije.

Cilj organizovanja Kongresa je promocija univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji