VAŽI ZA REDOVNI STUDIJ- TROŠKOVE STUDIJA SNOSE SAMI STUDENTI

POTREBNE UPLATE ZA UPIS (3 UPLATNICE):

1- UPLATA NA IME UPISNINE I OSTALIH TROŠKOVA UPISA 1035,00 KM (svrha doznake)I UPLAĆUJE SE NA JEDNU UPLATNICU

STRUKTURA UPLATE:

   • UPISNINA – I RATA 1000,00KM
   • KORIŠTENJE USLUGA BIBLIOTEKE-20,00KM
   • OSIGURANJE STUDENTA-  5,00KM
   • KORIŠTENJE ISSS APLIKACIJE 10,00 KM

UKUPNO ZA UPISNINU I OSTALE TROŠKOVE UPISA:   1035,00KM

(Uplate vršiti na transakcijski račun Fakulteta zdravstvenih studija: Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo 1610000000940038

2- RAZVOJ ISSS APLIKACIJE – 10,00KM svrha uplate na žiro račun  Univerziteta u Sarajevu (primaoc) broj žr 3383202250621169

3- INDEX I UPISNI MATERIJAL – 30,00KM na žiro račun Univerziteta u Sarajevu (primaoc) broj žr 1610000008960095

SVE NAVEDENO U ORIGINALNOM PRIMJERKU UPATNICE I SA ČITKO I TAČNO NAVEDENOM SVRHOM UPLATE (PODVUČENO), PRIMAOCEM (NAVEDENO: 1 FAKULTET ZDRVSTVENIH STUDIJA I 2 UNIVERZITET U SARAJEVU), ISPRAVNIM BROJEM TRANSAKCIJSKOG RAČUNA, IZNOSOM, IMENOM I PREZIMENOM STUDENTA, POTPISOM DATUMOM UPLATE, TREBA PREDATI SA OSTALIM POTREBNIM.

NEPOTPUNE I NEČITKE UPLATNICE NEĆE SE PRIMATI.

DJECA ŠEHIDA I POGINULIH BRANILACA I DJECA BEZ OBA RODITELJA KOJI PRVI PUT UPISUJU PRVU ILI ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA PO STAROM ILI BOLONJSKOM SISTEMU STUDIRANJA, OSLOBOĐENI SU OBAVEZE PLAĆANJA UPISNINE.

STUDENTI IZ KATEGORIJE DJECE ŠEHIDA I POGINULIH BOORACA, DJECA RATNIH VOJNIH INVALIDA, DJECA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I DJECA BEZ OBA RODITELJA, OSLOBOĐENI SU PLAĆANJA TROŠKOVA ŠKOLARINE.

 

VAŽI ZA REDOVNI STUDIJ

POTREBNE UPLATE ZA UPIS (3 UPLATNICE):

1- UPLATA NA IME UPISNINE I OSTALIH TROŠKOVA UPISA 145,00KM

(svrha doznake)I UPLAĆUJE SE NA JEDNU UPLATNICU

STRUKTURA UPLATE:

UPISNINA-                                                                      100,00KM
KORIŠTENJE USLUGA BIBLIOTEKE-                            20,00KM
OSIGURANJE STUDENTA-                                      5,00KM
IZDAVANJE UVJERENJA U 2018/19 GODINI     10,00KM
KORIŠTENJE ISSS APLIKACIJE                           10,00KM

UKUPNO ZA UPISNINU I OSTALE TROŠKOVE UPISA:                                              145,00KM

( Uplate vršiti na transakcijski račun Fakulteta zdravstvenih studija:
Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo
1610000000940038

2- RAZVOJ ISSS APLIKACIJE – 10,00KM . Svrha uplate na žiro račun Univerziteta u Sarajevu( primaoc) broj žr 3383202250621169

3- INDEX I UPISNI MATERIJAL – 30,00KM svrha uplate na žiro račun  Univerziteta u Sarajevu (primaoc) broj žr 1610000008960095

 

SVE NAVEDENO U ORIGINALNOM PRIMJERKU UPATNICE I SA ČITKO I TAČNO NAVEDENOM SVRHOM UPLATE (PODVUČENO), PRIMAOCEM (NAVEDENO: 1 FAKULTET ZDRVSTVENIH STUDIJA I 2 UNIVERZITET U SARAJEVU), ISPRAVNIM BROJEM TRANSAKCIJSKOG RAČUNA, IZNOSOM, IMENOM I PREZIMENOM STUDENTA, POTPISOM DATUMOM UPLATE, TREBA PREDATI SA OSTALIM POTREBNIM.

NEPOTPUNE I NEČITKE UPLATNICE NEĆE SE PRIMATI.

DJECA ŠEHIDA I POGINULIH BRANILACA I DJECA BEZ OBA RODITELJA KOJI PRVI PUT UPISUJU PRVU ILI ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA PO STAROM ILI BOLONJSKOM SISTEMU STUDIRANJA, OSLOBOĐENI SU OBAVEZE PLAĆANJA UPISNINE.

STUDENTI IZ KATEGORIJE DJECE ŠEHIDA I POGINULIH BOORACA, DJECA RATNIH VOJNIH INVALIDA, DJECA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I DJECA BEZ OBA RODITELJA, OSLOBOĐENI SU PLAĆANJA TROŠKOVA ŠKOLARINE.

 

REDOVAN STUDIJ- TROŠKOVE STUDIJA SNOSE SAMI STUDENTI

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA ZA AKADEMSKU 2018./19. GODINU, OBAVIĆE SE OD 17.- 25.07.2018. GODINE U VREMENU OD 12.00-14.00 SATI.

ZA UPIS JE POTREBNO SLJEDEĆE:

 1. 2 SLIKE  (4 X 6 cm)
 2. INDEX I UPISNI MATERIJAL (DOBIJE SE NA STUDENSTSKOJ SLUŽBI- UPUTA O UPLATI IDE UZ OVU OBAVIJEST)
 3. LJEKARSKO UVJERENJE IZDATO OD STRANE ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA (ULICA PATRIOTSKE LIGE 36, NALAZI SE NA POLA PUTA IZMEĐU STADIONA KOŠEVO I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA)
 4.  UPLATA 1.035,00 KM NA IME UPISNINE I OSTALIH TROŠKOVA AKAD. 2018./19.GODINE
  • – I RATA (UPUTA O UPLATI IDE UZ OVU OBAVJEST
  • – II rata u iznosu od 1.000,00KM uplaćuje se do 31.12.2018.godine
  • – III rata u iznosu od 1.00,00KM uplaćuje se do 30.04. 2019.godine
  • UKUPNO ZA GODINU STUDIJA 3.000,00KM
 5. UPLATA 10,00KM NA IME RAZVOJA ISSS-a U AKAD.2018./19.GODINI (UPUTA O UPLATI IDE UZ OVU OBAVJEST)
 6. 1 SLIKA (4 X 6 cm) ZA IZRADU STUDENTSKE AKREDITACIJE (NA POLEĐINI SLIKE NAPISATI IME I PREZIME I STUDIJ KOJI SE UPISUJE) POTREBNE ZA PRISUSTVO PREDAVANJIMA I VJEŽBAMA

 

KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS, MORAJU DOSTAVITI ORIGINALNA DOKUMENTA PRI UPISU UKOLIKO SU PRI KONKURISANJU PREDALI KOPIJE.

SVI OBRASCI SE MORAJU POPUNITI ČITKO I ŠTAMPANIM SLOVIMA, INAČE NEĆE BITI PRIMLJENI.

ZA SVA EVENTUALNA PITANJA I POMOĆ PRI POPUNJAVANJU, OBRATITE SE STUDENTSKOJ SLUŽBI.

STUDENTI STRANI DRŽAVLJANI, PO ODREDBAMA IZ KONKURSA, MORAJU IZVRŠITI NOSTRIFIKACIJU STEČENOG OBRAZOVANJA KAO USLOV ZA UPIS.

PO ODREDBAMA IZ KONKURSA, STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U PREDVIĐENO VRIJEME, SMATRAĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA

 

REDOVAN STUDIJ

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA ZA AKADEMSKU 2018./19. GODINU, OBAVIĆE SE OD 17.- 25.07.2018. GODINE U VREMENU OD 12.00-14.00 SATI.

ZA UPIS JE POTREBNO SLJEDEĆE:

 1.  2 SLIKE  (4 X 6 cm)
 2.  INDEX I UPISNI MATERIJAL  (DOBIJE SE NA STUDENSTSKOJ SLUŽBI- UPUTA O UPLATI IDE UZ OVU             OBAVIJEST
 3. LJEKARSKO UVJERENJE IZDATO OD STRANE ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA (ULICA PATRIOTSKE LIGE 36, NALAZI SE NA POLA PUTA IZMEĐU STADIONA KOŠEVO I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA)
 4. UPLATA 145,00 KM NA IME UPISNINE I OSTALIH TROŠKOVA U AKAD. 2018./19.GODINI (UPUTA O UPLATI IDE UZ OVU OBAVJEST)
 5. UPLATA 10,00KM NA IME RAZVOJA ISSS-a U AKAD.2018./19.GODINI (UPUTA O UPLATI IDE UZ OVU OBAVJEST)
 6. 1 SLIKA (4 X 6 cm) ZA IZRADU STUDENTSKE AKREDITACIJE (NA POLEĐINI SLIKE NAPISATI IME I PREZIME I STUDIJ KOJI SE UPISUJE) POTREBNE ZA PRISUSTVO PREDAVANJIMA I VJEŽBAMA

 

KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS, MORAJU DOSTAVITI ORIGINALNA DOKUMENTA PRI UPISU UKOLIKO SU PRI KONKURISANJU PREDALI KOPIJE.

SVI OBRASCI SE MORAJU POPUNITI ČITKO I ŠTAMPANIM SLOVIMA, INAČE NEĆE BITI PRIMLJENI.

ZA SVA EVENTUALNA PITANJA I POMOĆ PRI POPUNJAVANJU, OBRATITE SE STUDENTSKOJ SLUŽBI.

STUDENTI STRANI DRŽAVLJANI, PO ODREDBAMA IZ KONKURSA, MORAJU IZVRŠITI NOSTRIFIKACIJU STEČENOG OBRAZOVANJA KAO USLOV ZA UPIS.

PO ODREDBAMA IZ KONKURSA, STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U PREDVIĐENO VRIJEME, SMATRAĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA