Upis primljenih kandidata, u skladu sa Konačnom listom primljenih kandidata objavljenom 16.07.2018. godine obaviće se u periodu od sedam (7) dana od dana objave Konačne liste, dakle u periodu  od 17.07. do 25.07.2018. godine, u vremenu od 12.00 – 14.00 sati.

Kandidati koji žele preuzeti dokumentaciju mogu to učiniti u periodu  od 17.07. do 25.07.2018. godine, u vremenu od 12.00 – 14.00 sati.

Napomena:
Dodatne informacije se mogu dobiti na Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, ulica Bolnička br. 25, (u krugu Kliničkog centra Koševo) ili tel. 033/569 802 i 033/569 828.

Dekanesa
Prof.dr. Fatima Jusupović, sr