TERMINI POPRAVNIH ISPITA ZA AK.2015/16. GODINU

IV; VI i VIII semestar Studij zdravstvena njega i terapija

PREDMETIPOPRAVNI ISPITPREDMETIPOPRAVNI ISPIT
Opći principi zdravstvene njege

01.09.2016.god

12 h

Učionica br 1

Proces zdravstvene njege

05.09.2016.god

13 h

Učionica br 1

Osnovi mikrobiologije

29.08.2016..god

11 h

Učionica br 1

Zdravstvena njega internističkih bolesnika

06.09.2016.god

12 h

Učionica br 1

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

30.08.2016.god

10 h

Učionica br 1

Dijagnostičko-terapijske tehnike

07.09.2016.god

13 h

Učionica br 1

Primjenjena epidemiologija

31. 08.2016.god

10 h

Učionica br 1

Farmakologija u zdravstvenoj njezi

08.09.2016.god

13 h

Učionica br 1

Disfunkcija ljudskog organizma

02.09.2016.god

14 h

Veterinarski fakultet

  
Zdravstvena njega odraslih

01.09.2016.god

12 h

Učionica br 1

Zdravstvena njega u hirurgiji

05.09.2016.god

14 h

       Učionica br 1

Zdravstvena njega porodice

29.08.2016.god

13 h

Učionica br 1

Zdravstvena njega starih

06.09.2016.god

12 h

       Učionica br 3

Upravljanje lijekovima

30.08.2016.god

14 h

Učionica br 1

Bol, palijativna i terminalna njega

07.09.2016.god

14 h

       Učionica br 3

Zdravstvena

njega mentalnog zdravlja

02.09.2016.god

12 h

Učionica br 1

PZZ u zajednici

08.09.2016.god

14 h

       Učionica br 3

Interventni programi u zajednici

29.08.2016.god

14 h

Učionica br 3

   Praktičan rad II

06.09.2016.god

12 h

     Učionica br 1

Zdravstveno zakonodavstvo

30.08.2016.god

14 h

Učionica br 3

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

06.09.2016.

11 h

Učionica br 3

Urgentna stanja i zdravstvena zaštita u katastrofama

31.08.2016.god

14 h

Učionica br 3

Zdravstvena ekonomika

07.09.2016.god

11 h

Učionica br 3

Supervizija i upravljanje konfliktom

02.09.2016.god

13 h

Učionica br 1

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

08.09.2016.god

11 h

Učionica br 3

Praktičan rad I

               01.09.2016.god

12 h

Učionica br 1