Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju Univerziteta u Sarajevu sa Univerzitetom Northwestern, SAD stekli su se uslovi za realizaciju prve ljetne škole pod nazivom: „Comparative Pubilc Health: Serbia and Bosnia and Herzegovina- International Development (IPD)“ sastavljene od četiri kursa. Prva dva kursa (četiri sedmice) provedena su na Univerzitetu u Beogradu, dok se druga polovina Ljetne škole provodi na Univerzitetu u Sarajevu u periodu od 18.07. do 12.08. 2016. godine .

Fakultet zdravstvenih studija je aktivni učesnik u organizaciji i realizaciji Ljetne škole, zajedno sa Medicinskim fakultetom i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

Nastavni kadar je odabran saradnjom učesnika Projekta Univerziteta u Sarajevu i Program koordinatora Northwester Univerziteta. Ispred Fakulteta zdravstvenih studija za oblasti javnog zdravstva predavači su: Prof. dr. Aida Pilav, Prof.dr. Aida Ramić, Prof.dr. Aida Rudić i Doc. dr. Jasmina Mahmutović, dok je za oblast mentalnog zdravlja predavač Doc.dr.Nermana Mehić Basara, direktorica JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo. Teoretski dio nastave se odvija u prostorijama Medicinskog fakulteta i u novim prostorijama JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

Ljetna škola je namjenjena isključivo studentima (12) Northwestern Univerziteta, Evanston, savezna država Illinois, SAD, koji su pod nadzorom Prof.dr Petera Locka, koordinatora za Global Health Studies. Cilj Ljetne škole je upoznavanje sa osnovama sistema zdravstva i zdravstvene politike u bivšoj Jugoslaviji, te upoznavanje sa izazovima javnog zdravstva u post-socijalitičkom i post-konfliktom društvu.

Zvanični jezik Ljetne škole je engleski jezik.

Informacije o kursu se mogu pogledati i na http://www.ipd.northwestern.edu/study-abroad/explore/europe/public-health-serbia-bosnia-herzegovina.html