UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

U SARAJEVU

VAŽI ZA REDOVNI, VANREDNI I DIFERENCIRANI STUDIJ

( DOBOLONJA)!!!!

                                       O B A V J E Š T E N J E

PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU PRIMAĆE SE OD :

I TERMIN SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA VRŠIĆE SE OD:

                                   I TERMIN:22.08. – 26.08.2016.

                             II TERMIN: 05.09 – 09.09.2016.

PRIJAVE ZA POLAGANJE SE PREDAJU ISKLJUČIVO UZ INDEX.

PRIJAVE MOGU PREDATI STUDENTI KOJI SU IZMIRILI SVE OBAVEZE PLAĆANJA UPISNINE, TE KOJI IMAJU REGULISAN STATUS STUDENTA.

PRIJAVE ZA POLAGANJE STUDENTI DIFERENCIRANOG, VANREDNOG i REDOVNOG STUDIJA MOGU POSLATI I POŠTOM TAKO ŠTO ĆE UZ PRIJAVU ZA POLAGANJE, POSLATI KOPIRANU PRVU STRANU INDEXA SA SLIKOM I STRANU INDEXA KAO DOKAZ DA STUDENT IMA POTPIS IZ PREDMETA ZA KOJI PREDAJE PRIJAVU ZA POLAGANJE.

STUDENTI KOJI PRIJAVLJUJU ISPITE ZA POLAGANJE KAO PREOSTALE OBAVEZE, UZ PRIJAVU TREBAJU DONIJETI I UPLATNICU OD 60,00KM SA UPISANIM DATUMOM UPLATE I NAZIVOM PREDMETA ZA KOJI VAŽI UPLATA.

SAMO PRAVILNO POPUNJENE PRIJAVE, BIĆE PRIMLJENE.

NAKNADNO PRIJAVLJIVANJE ISPITA NEĆE BITI MOGUĆE.

SVU POMOĆ I INFORMACIJE STUDENTI MOGU DOBITI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI SVAKI RADNI DAN OD 12.00-14.00 SATI ILI NA TEL.033 569 802.