OBAVIJEST

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za uspis studenata u I godinu I ciklusa i integriranog studija (I i II ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini dostavili svoje prijave i aplicirali za upis na jedan od studija Fakulteta zdravstvenih studija, a koji nisu stekli pravo na upis mogu putem molbe aplicirati za upis na preostala upražnjena mjesta na vanrednom studiju Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, uz naznaku željenog studija.
Prijem molbi će se vršiti u Dekanatu Fakulteta u dane 13. i 14. 07. 2016. godine u vremenu od 09.00 do 12.00 sati.

Molbe zaprimljene u roku predviđenom za prijem prigovora/žalbi na Preliminarnu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis u I godinu I ciklusa studija akademske 2016/17. godine neće se uzeti u razmatranje, te se ovim putem obavještavaju kandidati koji su zainteresovani da ponovo predaju molbe u gore naznačenom periodu.

Dekanesa

Prof. dr. Dijana Avdić