UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Amila Jašarević, dipl.med. sestra, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Učestalost ubodnih ozlijeda i ekspozicijskih incidenata na hirurškim odjelima
UKC u Sarajevu“

dana 15. 07. 2016. godine, u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.